Охорона праці

Відповідальність посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за порушення законодавства про працю

З 1 січня 2017 року набули чинності зміни, внесені, зокрема, Законом № 1774 до деяких законодавчих актів України, які посилили відповідальність посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за порушення законодавства про працю. Відповідно до змін, внесених до ст. 17 Закону № 280 органи місцевого самоврядування при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади. А з питань здійснення делегованих їм повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення — перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників (зміни до ст. 18 Закону № 280). А відповідно до змін, внесених до ст. 34 зазначеного Закону, виконавчі органи міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, крім здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності, тепер вправі навіть накладати фінансові санкції (штрафи) за порушення законодавства про працю та зайнятість населення. Таким чином, санкції за порушення трудового законодавства — не жартівливі, «охочих» контролювати додержання трудового законодавства, зокрема виплату заробітної плати не менше встановленого рівня мінімальної заробітної плати, збільшилося, адже 60 % податку з доходів фізичних осіб, які будуть сплачені за працюючого, потраплять до місцевого бюджету. Тому місцевий бюджет сьогодні зацікавлений, щоб заробітна плата працівникам була не менше рівня мінімальної заробітної плати в розмірі 3200 грн. А роботодавець, звичайно, зацікавлений не «попасти» на штрафи за порушення трудового законодавства. Враховуючи, що тільки КЗпП містить більше сотні трудових гарантій та пільг працівникам, і за їх порушення законодавець передбачив немалі штрафи. Отже, щоб роботодавець не відчував себе як на пороховій бочці, прокладемо «дорожню карту» по «мінному полю» трудових гарантій та пільг, дотримання яких законодавець вимагає від роботодавця. Основні види порушень трудового законодавства, за які контролюючі органи можуть накласти санкції на юридичних осіб відповідно до ст. 265 КЗпП та на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності згідно з КУпАП наведемо у таблицях:

Порушення щодо оформлення трудових відносин (абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП)

Вид порушення трудового законодавстваНорма праваСанкція 
1) фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)Ч. 3 ст. 24 КЗпП96000 грн. (30 МЗП)
2) неоформлення наказу чи розпорядження власника або уповноваженого ним органу про прийом на роботуЧ. 3 ст. 24 КЗпП96000 грн. (30 МЗП)
Див. лист Держінспекції з праці від 03.08.2015 р. № 1364/2421/01/2298-15 про недопущення працівника до роботи без укладання трудового договору та подання повідомлення ДФС.
3) неповідомлення органів Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботуЧ. 3 ст. 24КЗпП96000 грн. (30 МЗП)
Повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу є частиною укладання трудового договору, яке складається із виданого наказу та зазначеного повідомлення.
4) неоформлення трудового договору у письмовій формі за умови, коли додержання письмової форми договору є обов’язковимЧ. 1 ст. 24 КЗпП96000 грн. (30 МЗП)
 5) оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємствіСт. 56 КЗпП96000 грн.(30 МЗП)
Адміністративні правопорушення щодо оформлення трудових відносин
Вид порушення трудового законодавстваНорма праваСанкція 
Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянстваЧ. 3 ст. 41 КУпАПШтраф на посадових осіб від 500 до 1000 нмдг* (від 8500 до 17000 грн.)
Повторне протягом року вчинення зазначеного порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненнюЧ. 4 ст. 41 КУпАПШтраф на посадових осіб від 1000 до 2000 нмдг (від 17000 до 34000 грн.)
* Відповідно до п. 5 підрозд. 1 розд. XX ПКУ якщо норми інших законів містять посилання на нмдг, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації деяких видів правопорушень, для яких сума нмдг встановлюється на рівні податкової соціальної пільги.
Порушення у сфері оплати праці
Вид порушення трудового законодавстваНорма права, яка порушуєтьсяСанкціяПримітка
1) виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків (виплата зарплати «в конвертах») (абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП)П. 1 ч. 2 ст. 6 Закону № 246496000 грн. (30 МЗП)Штраф застосовується за кожного працівника, щодо якого скоєно правопорушення
2) порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі (абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП)Ст. 24 Закону № 108, ст. 115, 116 КЗпП9600 грн. (3 МЗП)Не плутати з виплатою ЗП рідше двох разів на місяць, за що передбачено штраф в розмірі 3200 грн. (1 МЗП) відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП
3) недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП): — виплата ЗП в розмірі меншому, ніж МЗПСт. 95 КЗпП32000 грн. (10 МЗП)Штраф застосовується за кожного працівника, щодо якого скоєно правопорушення
— непроведення або проведення індексації ЗП з порушенням встановленого законодавством порядку її проведенняСт. 95 КЗпП, ст. 33 Закону № 10832000 грн. (10 МЗП)Див. лист Держпраці від 19.05.2016 р. № 5548/4/4.3-ДП-16 щодо застосування санкцій за непроведення індексації ЗП. Відповідний Порядок затверджено постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078
— порушення в організації оплати праці (тарифної системи: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники)Ст. 96 КЗпП32000 грн. (10 МЗП)Законом № 1774 викладено ст. 96 КЗпП в новій редакції, яка визначає новий порядок формування тарифної сітки оплати праці
4) недотримання норм оплати праці:— за роботу в надурочний часСт. 12 Закону № 108, ст. 106 КЗпП32000 грн. (10 МЗП)За погодинною системою оплати праці робота в надурочний час, у святковий і неробочий день оплачується в подвійному розмірі годинної ставки
— у святкові, неробочі та вихідні дніСт. 107 КзпП32000 грн. (10 МЗП)
— у нічний часСт. 108 КЗпП32000 грн. (10 МЗП)Оплата праці у підвищеному розмірі
— за час простою, який мав місце не з вини працівника, а також при освоєнні нового виробництва (продукції)Ст. 113 КЗпП32000 грн. (10 МЗП)Час простою — не нижче 2/3 тарифної ставки (окладу)
— при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівникаСт. 112 КЗпП32000 грн. (10 МЗП)ЗП не нижче 2/3 тарифної ставки (окладу)
— щодо працівників, молодше вісімнадцяти років, при скороченій тривалості їх щоденної роботиСт. 194 КЗпП32000 грн. (10 МЗП)ЗП як і працівникам при повній тривалості щоденної роботи
— щодо порядку оплати праці при невиконанні норми виробітку не з вини працівникаСт. 111 КЗпП32000 грн. (10 МЗП)ЗП не менше 2/3 тарифної ставки (окладу)
— при суміщенні професій (посад) і виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівникаСт. 105 КЗпП32000 грн. (10 МЗП)Провадиться доплата відповідно до колективного договору
5) недотримання гарантій в оплаті праці:— щодо оплати відпустокСт. 12 Закону № 108, розд. V Закону № 504, ст. 83 КЗпП32000 грн. (10 МЗП)Див. Порядок № 100
— щодо порушення обмежень відрахувань із ЗП, їх розміру та заборона відрахувань з певних видів виплатСт. 127, 128, 129 КЗпП32000 грн. (10 МЗП)Не допускаються відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат, на які згідно з законодавством не звертається стягнення. Обмеження розміру відрахувань із ЗП від 20 до 70 відсотків
— при звільненніСт. 117 КЗпП32000 грн. (10 МЗП)Невиплата з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в ст. 116 КЗпП, — виплата його СЗ за весь час затримки по день фактичного розрахунку
— за час виконання державних або громадських обов’язківСт. 119 КЗпП32000 грн. (10 МЗП)За працівником зберігається місце роботи (посада) та СЗ, якщо ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час
— для тих, які направляються для підвищення кваліфікаціїСт. 122 КЗпП32000 грн. (10 МЗП)Збереження місця роботи та відповідних виплат
— при направленні на обстеження в медичний заклад для проведення обов’язкового медоглядуСт. 123 КЗпП, ст.169, 191 КЗпП32000 грн. (10 МЗП)Збереження СЗ за місцем роботи за час перебування в мед-закладі на обстеженні
— для переведених за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботуСт. 170 КЗпП32000 грн. (10 МЗП)Збереження поперед-нього СЗ протягом двох тижнів або у певних випадках — за весь час виконання такої роботи
— переведених тимчасово на іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністюЧ. 2 ст. 33 КЗпП32000 грн. (10 МЗП)Оплата праці не нижче СЗ за попереднім місцем роботи
— для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, переведених на легшу роботуСт. 178 КЗпП32000 грн. (10 МЗП)Збереження СЗ за попереднім місцем роботи
— для працюючих інвалідів (Залучення інвалідів до надурочних робіт та робіт у нічний час без їх згоди не допускається (ст. 55, 63 КЗпП)Ст. 172 КЗпП32000грн. (10 МЗП)Обов’язок встановити на прохання інваліда неповний робочий день або неповний робочий тиждень
— для донорівСт. 124 КЗпП32000 грн. (10 МЗП)Збереження СЗ за дні обстеження і здавання крові, надання дня відпочинку із збереженням СЗ
— працівникам у разі переїзду на роботу до іншої місцевостіСт. 120 КЗпП32000 грн. (10 МЗП)Відшкодування витрат та одержання компенсацій, одноразова грошова допомога, збереження ЗП за час збору і влаштування та за час у дорозі
— під час службових відрядженьСт. 121 КЗпП32000 грн. (10 МЗП)Виплата добових, вартість проїзду, витрати по найму житла, оплата праці не менше СЗ
— працівникам, які використовують свої інструменти для цілей підприємстваСт. 125 КЗпП32000 грн. (10 МЗП)Одержання компенсації за зношування інструментів
— працівникам — авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозиційСт. 126 КЗпП32000 грн. (10 МЗП)Збереження СЗ при звільненні від основної роботи для участі у впровадженні винаходу тощо на тому ж підприємстві, в установі, організації
Адміністративні правопорушення* у сфері оплати праці
Вид правопорушенняНорма праваСанкція
Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязіЧ. 1 ст. 41 КУпАПШтраф на посадових осіб від 30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн.)
Повторне протягом року вчинення зазначеного порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інвалідаЧ. 2 ст. 41 КУпАПШтраф на посадових осіб від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн.)
*Адміністративна відповідальність передбачена також і за інші адміністративні правопорушення в галузі праці, зокрема, відповідно до ст. 41-1, 41-2, 41-3 (щодо укладання, зміни, порушення чи невиконання колективного договору, угоди та ненадання відповідної інформації).
Правопорушення при проведенні перевірок
Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні (абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗпП)9600 грн. (3 МЗП)Стосується усіх видів перевірок, крім перевірок, пов’язаних з виявленням неоформлених працівників та виплат зарплат «у конвертах»
Вчинення дій, передбачених абзацом шостим ч. 2 ст. 265 КЗпП, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому ч. 2 ст. 265 КЗпП (абз. 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП)320000 грн. (100 МЗП)Стосується перевірок з питань виявлення неоформлених працівників або оформлених з порушенням законодавства та виплати зарплат «у конвертах»

Законодавцем встановлено також відповідальність за недотримання мінімальних державних гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами № 2232, № 1975, № 3543.

Юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть зазначену відповідальність відповідно до абз. 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП у вигляді штрафу — у десятикратному розмірі МЗП (32000 грн.),посадові особипідприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, — у вигляді штрафу від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.) згідно з ч. 7 ст. 41 КУпАП.

Звертаємо увагу, що в ст. 265 КЗпП не визначено строки давності для притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності за порушення трудового законодавства. Відповідно до ч. 3 цієї статті штрафи, накладення яких передбачено ч. 2 ст. 265 КЗпП, є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених гл. 27 ГКУ. Таким чином, на ці штрафи не поширюються вимоги щодо їх стягнення, встановлені ст. 270 ГКУ: застосування штрафів протягом 6 місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через рік з дня порушення. Отже, посадові особи, уповноважені на здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, мають право прийняти рішення про накладення штрафів, передбачених ч. 2 ст. 265 КЗпП, незалежно від дати вчинення правопорушення та/або дати його виявлення. Що стосується самого порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, то на сьогодні діє Порядок № 509, який визначає механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів посадовими особами Держпраці. Але, як уже зазначалося, 1 січня 2017 року набув чинності Закон № 1774, яким було делеговано ОМС повноваження у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, а також накладання штрафів за його порушення. Згідно з проектом постанови, державний контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення здійснюватимуть інспектори праці шляхом проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань. Інспекторами праці згідно із зазначеними проектами документів є посадові особи Держпраці та її територіальних органів, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, посадовими обов’язками яких передбачено повноваження здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення. Повідомлення про оприлюднення зазначеного проекту постанови КМУ розміщено на сайті Державної служби України з питань праці 13.01.2017 р.: http://dsp.gov.ua. Нагадаємо, що за порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці передбачена також кримінальна відповідальність.

Джерело: https://buhgalter.com.uacles/perevirki-ta-vidpovidalnist/novi-vidi-ta-rozmiri-shtrafiv-za-trud/