Вибори 2019

Протокол 1 (оприлюднено 05.07.2019р.)

Протокол 2 (оприлюднено 05.07.2019р.)

Протокол 3 (оприлюднено 05.07.2019р.)

Протокол 4 (оприлюднено 05.07.2019р.)

Протокол 5 (оприлюднено 05.07.2019р.)

Протокол 6 (оприлюднено 05.07.2019р.)

Протокол 8 (оприлюднено 05.07.2019р.)

Протокол 9 (оприлюднено 05.07.2019р.)

Протокол 10 (оприлюднено 05.07.2019р.)

Протокол 11 (оприлюднено 05.07.2019р.)

Протокол 12 (оприлюднено 05.07.2019р.)

Протокол 13 (оприлюднено 05.07.2019р.)

Протокол 14 (оприлюднено 05.07.2019р.)

Протокол голови (оприлюднено 05.07.2019р.)

Постанова №15 (оприлюднено 05.07.2019р.)